สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

จัดแสดงหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด
November 12, 2019

บริษัทแอปเปิลไซเอ็นทิฟิค จำกัด ได้สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Comments are closed.