Apple Scientific

June 4, 2024

คุณกิตติชัย เข้าเยี่ยมชมโรงงานหุ่นยนต์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและขีดความสามารถ

 
April 28, 2024

บริษัทแอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค เข้าสนับสนุนภาระกิจการตรวจที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บสารเคมีที่จังหวัดระยอง

วันที่ 27 เมษายน 2567 บริษัทแอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค เข้าสนับสนุนภาระกิจการตรวจที่เกิดเหตุจากเหตุไฟไหม้บริษัทเก็บกากอุตสาหกรรมและสารเคมีในพื้นที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2567  โดยนำหุ่นยนต์สุนัขเข้าสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นอันตรายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่  
April 10, 2024

บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค ร่วมมอบทุนการศึกษาให้ร่วมกับกรมข่าวกองทัพเรือ

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 บริษัทแอปเปิลไซเอ็นทิฟิค ร่วมมอบทุนการศึกษาให้ร่วมกับกรมข่าวกองทัพเรือ โดยร่วมมอบสวัสดิการแก่กำลังพล สมทบกองทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ
March 1, 2024

บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค ร่วมสนันสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศ ในงาน Air force Symposium 2567

บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค ร่วมสนันสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศ ในงาน Air Force Symposium 2567 ที่พิพิธภัณฑ์ กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567