งาน Ravens Challenge 2020 Thailand

การพัฒนาระบบโดรนติดปืน สำหรับใช้งานภายในอาคารของอังกฤษ
October 8, 2020
กองทัพบกกำลังเตรียมพร้อมสำหรับหุ่นยนต์รบแบบรถถัง
November 19, 2020

บริษัทแอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค จำกัดได้เข้าร่วมงาน Ravens Challenge 2020 Thailand ซึ่งจัดร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

Comments are closed.