บริษัทแอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค จำกัด บริจาคเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1,000 ตัว

ระบบป้องกัน Drone ยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่า
June 17, 2021
2021 Exhibition Agenda
July 19, 2021

บริษัทแอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค จำกัด บริจาคเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1,000 ตัว ให้แก่ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

นายกิตติชัย สมิทธิเนตย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอปเปิลไซเอนทิฟิค จำกัด ได้มอบเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1,000 ตัว ให้แก่ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยมี พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนให้นำมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการกับประชาชนที่มาเข้ารับบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุกที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

 

Comments are closed.