บริษัท แอปเปิลไซเอนทิฟิค บริจาคข้าวสารช่วยมูลนิธิบ้านเด็กป่า วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565

บริษัท แอปเปิลไซเอนทิฟิค ร่วมกับ พันธมิตร เข้าร่วมงาน Defence and Security 2022
September 7, 2022
งานสัมมนา “ก้าวทันระบบตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคต”
March 2, 2023

บริษัท แอปเปิลไซเอนทิฟิค จำกัด ได้ร่วมโครงการ Embrace with love, Border Children “มอบ กอดด้วยรักสู่เด็กชายแดน” บริจาคข้าวสารช่วยมูลนิธิบ้านเด็กป่า ณ มูลนิธิบ้านเด็กป่า อำเภอสังขะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

Comments are closed.