งานสัมมนา “ก้าวทันระบบตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคต”

บริษัท แอปเปิลไซเอนทิฟิค บริจาคข้าวสารช่วยมูลนิธิบ้านเด็กป่า วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565
December 15, 2022

งานสัมมนา “ก้าวทันระบบตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคต”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค จำกัด ได้จัดการสัมมนาประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 80ท่าน จาก 19 หน่วยงาน โดยในงานสัมมนานี้ได้มีการจัดแสดงและสาธิตทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน

Comments are closed.