บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค ร่วมสนันสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศ ในงาน Air force Symposium 2567

งานสัมมนา “ก้าวทันระบบตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคต”
March 2, 2023
บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค ร่วมมอบทุนการศึกษาให้ร่วมกับกรมข่าวกองทัพเรือ
April 10, 2024

บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค ร่วมสนันสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศ ในงาน Air Force Symposium 2567 ที่พิพิธภัณฑ์ กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

Comments are closed.