บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค ร่วมมอบทุนการศึกษาให้ร่วมกับกรมข่าวกองทัพเรือ

บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค ร่วมสนันสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศ ในงาน Air force Symposium 2567
March 1, 2024
บริษัทแอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค เข้าสนับสนุนภาระกิจการตรวจที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บสารเคมีที่จังหวัดระยอง
April 28, 2024

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 บริษัทแอปเปิลไซเอ็นทิฟิค ร่วมมอบทุนการศึกษาให้ร่วมกับกรมข่าวกองทัพเรือ โดยร่วมมอบสวัสดิการแก่กำลังพล สมทบกองทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ

Comments are closed.