บริจาคเครื่องตรวจทุ่นระเบิดใต้พื้นดิน

มาตรการของ FAA กับโดรนพาณิชย์ในปี 2021
March 2, 2021
ความสำเร็จของกล้องตรวจการณ์ THEON SENSORS
March 24, 2021

บริษัทแอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค จำกัด บริจาคเครื่องตรวจทุ่นระเบิดใต้พื้นดินให้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

นาย กิตติชัย สมิทธิเนตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอปเปิลไซเอนทิฟิค ได้มอบเครื่องตรวจทุ่นระเบิดใต้พื้นดิน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5 แสนบาท ให้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมี พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ

ด้วย บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และเครื่องมือเก็บกู้วัตถุระเบิด มาเป็นเวลากว่า 21 ปี บริษัทฯ เล็งเห็นว่า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน อย่างต่อเนื่องเสมอมา

บริษัทฯ จึงขอมอบเครื่องตรวจทุ่นระเบิดใต้พื้นดิน ให้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นประโยชน์ในภารกิจตรวจหาและเก็บกู้วัตถุระเบิดต่อไป

 

 

Comments are closed.