Apple Scientific

November 12, 2019

จัดแสดงหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด

บริษัท แอปเปิลไซเอ็นทิฟิค จำกัด ร่วมกับ บริษัท Aunav จากประเทศสเปน ได้นำหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด Aunav NEXT มาจัดแสดงพร้อมสาธิตการใช้ภายในงานระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ตร. ทบ. ทร. ทอ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ โดยหุ่นยนต์ Aunav NEXT เป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ ภารกิจหลักคือเก็บกู้วัตถุระเบิด โดยมีลักษณะ 2 […]
May 20, 2019

สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

บริษัทแอปเปิลไซเอ็นทิฟิค จำกัด ได้สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ